All for Joomla All for Webmasters
HABERLER & MAKALELER

Meme kanseri tipleri: Kanserinizin tipi ne anlama geliyor?

Meme kanseri tiplerini ve bunlar arasındaki farkı öğrenin.

Bir defa meme kanseri tanısı konduktan sonra, doktorunuz tümörünüzün özelliklerini bulmaya çalışmaktadır. Meme biyopsisinden örnek alınan bir dokuyu kullanarak veya tümörünüzü kullanarak zaten bir ameliyat geçirdiyseniz, sağlık ekibi meme kanseri tipinizi belirleyecektir. Bu bilgi hangi tedavi seçeneklerinin sizin daha uygun olduğunu belirleme konusunda yardımcı olacaktır.Burada meme kanserinizin tipini belirleme için nelerin kullanıldığını görebilirsiniz.

Kanseriniz invazif yoksa non-invazif mi?

Kanserinizin invazif veya noninvazif olması doktorunuza kanserinizin meme dışında herhangi bir yere yayılıp yayılmadığını, hangi tedavilerin sizin için daha uygun olduğunu, ve aynı meme de veya diğer meme de kanser gelişim riskinin ne olduğunu belirleme de yardımcı olmaktadır.

·         Noninvazif (kendi yerinde) meme kanseri. Kendi yerinde kalan (yayılmayan) meme kanseri merkez bölgede kalan hücreleri göstermektedir - kanal veya lopçuk etrafında meme dokularına yayılmamaktadırlar. Duktal karsinom in situ (yerinde olan) adı verilen invazif olmayan kanserin bir tipi kanser öncesi lezyon olarak kabul edilmektedir. Bu vücutta bırakıldığında, DCIS in bir invazif kansere dönüşebileceği anlamına gelmektedir. Lobüler karsinom in situ denilen invazif olmayan kanserin diğer bir tipi (LCIS) kanser öncesi olarak belirlenmez çünkü sonunda invazif kansere dönüşmez. LCIS dönüşebilir, ancak, her iki memede de kanser riskini arttırabilmektedir.

·         Invazif meme kanseri. İnvazif (infilratif) meme kanserleri kanal veya lopçukların etrafında olan zarın dışına yayılabilmektedir, çevre dokuları istila etmektedir. Kanser hücreleri lenf nodları gibi vücudunuzun diğer bölümlerine geçebilmektedirler. Meme kanseriniz I, II, III, IV. aşamalarda ise, invazif meme kanseriniz var anlamına gelmektedir.

Memenizin hangi bölümünde kanser başladı?

Meme kanserinin artış gösterdiği dokuların tipi kanserin nasıl davranacağı ve hangi tedavilerin daha etkili olduğunu belirlemektedir. Memede kanserin başlayabileceği bölümler aşağıda belirtilmektedir :

·         Süt boruları. Duktal karsinom meme kanserinin en yaygın tipidir. Kanserin bu tipi meme içerisindeki bir süt borusunun kaplayarak oluşmaktadır. Bu borular sütü lopçuklardan taşımaktadır. (üretilen yerden, göğüs uçlarına).

·         Süt üretim lopçukları. Lobüler karsinoma sütün üretildiği göğsün lobülünde başlamaktadır. Lobüller sütü göğüs uçlarına taşıyan borulara bağlanmaktadır.

·         Bağ dokuları. Nadirende olsa meme kanseri kaslardan, yağlardan ve kan damarlarından yapılmış olan bağ dokularından meydana gelen bağ dokularında başlayabilmektedir. Bağ dokularında başlayan kansere sarkoma (eklem uru) adı verilmektedir. Memede meydana gelen sarkomaların örnekleri filloidez tümörler ve anjiyosarkom içermektedir.

Kanser hücreleriniz mikroskop altında nasıl görünürler ?

Meme kanserinizin bir örneği mikroskop altında incelendiği zaman, aşağıda patalogların bu örnekler içerisinde aradıkları bulunmaktadır :

·         Kanser hücrelerinin eşsiz görünümleri. Mikroskop altında görüntülendiğinde, invazif duktal karinoma hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha farklı görünmektedirler. İnvazif duktal karsinomun alt tipleri tübüler, müsinöz, medüller ve papiller içeren bir mikroskop altında hücrelerin nasıl göründüğünü açıklamaktadır. Alt türünüz tanı konusunda ve hücrelerinizin tedaviye nasıl bir tepki vereceği ile ilgili doktorunuza ipuçları vermektedir.

·         Kanser hücreleri ve normal hücreler arasındaki farkların derecesi. Normal hücrelerden kanser hücrelerinin nasıl farklı olduğuna kanserin derecesi denmektedir. Meme kanserleri 1 ile 3 arasında bir oran ile derecelendirilmektedir, 3 dereceli kanserler en farklı görünenler ve en saldırgan olarak kabul edilmektedirler.

Kanser hücrelerinizin yakıtı hormonlar tarafından mı doldurulmaktadır ?

Bazı meme kanserleri östrojen ve projesteron gibi vücudunuzdaki doğal oluşan kadın hormonlarına karşı duyarlıdır. Meme kanser hücrelerinin vücudunuzda dolaşan özel hormonları yakalayabilen duvarların dışında reseptörler bulunmaktadır. Meme kanserinizin hormonlara karşı duyarlılığını bilmek kanserin en iyi şekilde nasıl tedavi edilebileceği veya kanserin yinelemesini önlemek için doktorunuza daha iyi bir fikir vermektedir.

Meme kanserlerinin hormon durumları aşağıda belirtilmektedir :

·         Östrojen reseptör (ER) pozitif. Meme kanserinin bu tipi östrojene karşı duyarlıdır.

·         Projesteron reseptör (PR) pozitif. Meme kanserinin bu tipi projesterona karşı duyarlıdır.

·         Hormon reseptör (HR) negatif. Kanserin bu tipinin hormon reseptörleri yoktur, dolayısyla vücut içerisindeki hormonların engellenmesi amacı ile tedavi etkilemeyecektir.

ER pozitif veya PR pozitif meme kanser, hormon-engelleyici ilaçlar ile kanserin büyümesini yavaşlatmak bir seçenek olabilir. HR negatif kanserler hormon tabanlı tedavilere tepki vermemektedir.

Meme kanseri hücrelerinizin genetik makyajı nedir ?

Doktorlar tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılan kanser hücrelerindeki özel DNA değişikliklerinin nasıl olduğunu anlamaya başlamışlardır. Bir hücrenin DNA sı nasıl davranabileceği ile ilgili tüm bilgileri (genler) vermektedir. Genlerin analiz edilmesi ile, doktorlar öldürmek için kanser hücrelerinin belirli yönlerini hedef alan yolları bulmayı ümit etmektedirler.

Laboratuvar testi kanser hücrelerinizde belli genleri ortaya çıkarmaktadır. Bunlar şunlardır :

·         HER-2 gen. HER - 2 geninin birçok kopyası bulunan kanser hücreleri HER-2 adı verilen birçok büyüme güçlendirici proteini üretmektedir. İlaçlar HER-2 proteini kapatmak için mevcuttur, bu kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve kanser hücrelerinin öldürür.

·         Diğer genler. Araştırmacılar tümör hücrelerinin genetik makyajını yorumlamak için çalışmaktadırlar. Doktorlar bu bilgi ile hangi kanserlerin yayılacağını ve ne kadar saldırgan bir tedavi uygulanabileceğini tahmin etmek için kullanabilmeyi ümit etmektedirler. Bu yolla, düşük riskli meme kanserleri ile bağlı olan kadınlar saldırgan tedaviden kaçınmalıdırlar. Doktorunuza sizin durumunuda bu testin yararlı olup olmayacağını sorun.

Kanser ile ilgili genetik bilgileri kullanarak, doktorlar meme kanserlerini gruplar içerisinde kategorize edebimektedirler. Kanserleri genetik makyajlarına göre kategoriz etme hangi tedavilerin daha uygun olduğu ile ilgili fikirlere yardımcı olabilmektedir. Meme kanseri grupları aşağıda belirtilmektedir :

·         Grup 1 (luminal A). Bu grup ER pozitif ve PR pozitif içeren tümerleri içerir ancak HER-2 için negatiftir.

Luminal A meme kanserlerine hormon tedavisi ve kemoterapiden yarar görmektedirler.

·         Grup 2 (luminal B). Bu tip ER pozitif, PR negatif ve HER-2 pozitif içermektedir. Luminal B meme kanserleri kemoterapiden ve hormon tedavisinden ve HER-2 yi hedef alan tedaviden yarar görmektedir

·         Grup 3 (HER-2 pozitif). Bu tip ER negatif ve PR negatif tümörlerini içermektedir, ancak HER - 2 pozitiftir. HER - 2 meme kanserleri kemoterapiden ve HER-2 hedef alan tedaviden yararlanmaktadır.

·         Grup 4 (bazal benzeri). Üçlü-negatif meme kanseri de denen bu tip ER negatif, PR negaitf ve HER-2 negatif tümörlerini içermektedir. Bazal benzeri meme kanserleri kemoterapiden yarar görmektedirler.

Kanserinizin genetik makyajı ve kimyasalı ile ilgili bilgileri daha çok anlamak, doktorların sizin spesifik kanseriniz için, en uygun tedaviyi seçmesinde yardımcı olabilmektedir.

 

Meme kanserinden korunma: Riski nasıl azaltabilirsiniz?

Meme kanserinden korunma-- Meme kanseri riskini azaltmak için neler yapabileceğinizi öğrenin.

Meme kanseri ile ilgili endişleriniz varsa, meme kanserini önleme ile ilgili adımları düşünebilirsiniz. Aile geçmişi gibi bazı risk faktörleri, değiştirilemezdir. Ancak, riskinizi azaltabilmek için yaşam tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz.

Meme kanserimin riskini düşürmem için ne yapabilirim?

Yaşam tarzı değişiklikleri üzerine yapılan çalışmalar, yüksek risk içeren kadınlarda bile meme kanseri riskini azaltabildiğini göstermiştir. Aşağıdaki adımlar ile riskinizi azaltabilirsiniz :

·         Alkol tüketimini sınırlandırın. Ne kadar fazla alkol alırsanız, meme kanseri riskinizin artması o kadar fazla olur. Bira, şarap veya likör gibi alkolleri almayı tercih ederseniz, günlük olarak bir kadehten fazla içmemek için kendinizi sınırlandırın.

·         Sigara içmeyin. Elde edilen kanıtlar özellikle menopoz önesi kadınlarda sigara içme ve meme kanseri riski arasında bir bağlantı olduğunu götermektedir. Buna ek olarak, sigara içmemek genel sağlığınız için yapacağınız en iyi şeylerden bir tanesidir.

·         Kilonuzu kontrol edin. Aşırı kilolu veya obez olmak meme kanseri riskini arttırmaktadır. Özellikle yaşamınızın ileriki dönemlerinde obezite olduysa (özellikle menopoz sonrasında) gerçektir.

·         Fiziksel olarak aktif olun. Fiziksel aktivite sağlıklı kiloda kalmanıza yardımcı olacaktır, bu da meme kanserini önlemeye yardımcı olacaktır. Sağlıklı yetişkinlerin çoğu için, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı haftada orta seviyede en az 150 dakika aerobik aktivitesi veya haftalık güçlü seviyede 75 dakika aerobik aktivitesi, buna ek olarak ise haftada iki kez güç arttırma antremanları önermektedir.

·         Emzirme. Emzirme meme kanserini önlemede bir rol oynayabilmektedir. Ne kadar fazla emzirirseniz, koruyucu etk o kadar uzun olur.

·         Hormon tedavisinin süresini ve dozunu sınırlandırın. Üç ile beş yıldan fazla olan kombinasyon hormon tedavisi meme kanseri riskini arttırmaktadır. Menopoz emptomları ile ilgili hormon tedavisi alıyorsanız, doktorunuz ile diğer seçenekler ile ilgili iletişime geçin. Fiziksel aktivite gibi hormonal olmayan tedaviler ile de semptomların yönetimini yapabilirsiniz. Kısa dönemli hormon tedavisinin yararlarının risklere göre daha fazla olduğuna karar verdiyseniz, sizin için işe yarayacak en düşük dozu kullanın.

·         Radyasyona ve çevresel kirliliğe maruz kalmaktan kaçının. Bilgisayarlı tomografi gibi tıbbi - tarama metotları yüksek dozda radyasyon kullanmaktadır  bu da meme kanseri riski ile bağlantılıdır. Bu tür testlerle çok gerekli olmadıkça radyasyona maruz kalmaları azaltın. Daha fazla çalışma gerekse de, bazı araştırmalar atolyeler, benzin dumanı ve araç egzosları gibi bazı kimyallara maruz kalmak ile meme kanseri arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmektedir.

Sağlıklı bir diyet meme kanserini önleyebilir mi?

Meyve ve sebzeler yönünden zengin olan bir diyeti uygulamak meme kenserinden devamlı olarak bir koruma sunduğu görünmemektedir. Buna ek olarak, az yağlı bir diyette meme kanserinin riskinde sadece hafif bir azalma görülmektedir.

Ancak, sağlıklı bir diyet uygulamak diyabet, kalp rahatsızlıkları ve felç te olduğu gibi diğer kanser tiplerinin risklerini azaltabilmektedir. Sağlıklı bir diyet sağlıklı kiloda kalmanızı sağlar ki bu da meme kanserini önlemek için olan anahtarlardan bir tanesidir.

Doğum kontrol hapları ve meme kanseri arasında bir bağlantı var mıdır ?

Eski çalışmaların bir kısmı doğum kontrol haplarının özellikle genç kadınlarda hafif bir şekilde meme kanseri riskini arttırdığını öne sürmektedir. Ancak bu çalışmalarda, doğum kontrol haplarının alımından 10 yıl sonra kadınların meme kanseri riski oral kontraseptifleri hiç kullanmayan kadınlar ile aynı seviyeye gelmektedir. Mevcut kanıtlar doğum kontrol haplarının meme kanseri riskini arttırdığı ile ilgili bir bulguya sahip değildirler.

Başka neler yapabilirim ?

Meme kanserinizin tanısı konusunda uyanık olun. Göğüslerinizde yeni bir yumru veya deri değişiklikleri gibi herhangi bir değişiklik belirlediğinizde, doktorunuz ile iletişime geçin. Ayrıca, doktorunuza mamografi ve diğer taramalara ne zaman başlamanız gerektiğini danışın.

 

Sağlıklı Günler Dilerim

Op.Dr.M.Gökhan Bilgin

Çetin Emeç Bulvarı 1332. Cadde No:15 Çankaya/ANKARA
+90 312 473 88 55
whatsapp+90 555 826 46 74