All for Joomla All for Webmasters
Tıbbi Laboratuvar

Hastalığın tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlamak veya bir insanın sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla, insan vücudundan alınan her türlü materyallere ilişkin biyolojik, mikrobiyolojik, kimyasal, hematolojik, sitolojik, patolojik ve diğer analizleri yapan bir bilim dalıdır. 

Hasta için gerekli olan tüm tetkikler gerek Ankara da bulunan merkezimiz,Laboratuvarında çalışılmaktadır.

Merkezimizde tüm tetkik ve tahliller yapılmaktadır.  Tahlil fiyatları 2021 fiyat bilgisi için 03124738855 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

 

BİYOKİMYA İMMÜNOLOJİ TORCH HORMONLAR-FERTİLİTE
Glukoz (AKŞ) Total IGE AnitiToxoplazma IgG (Kemiiuminesans) Beta-Hcg
Post Prandial Kan Şekeri Spesitik IgE AntiToxoplazma IgM (Kemiiuminesans) FSH
GlukozToleransTesti Protein Elektroforezi Anti Rubella IgG (Kemiiuminesans) Luteınleştirer Hormon (LH)
Glikolize Hemoglobin (HbA1C)HPLC Anti Nükleer antikor (ANA) Anti Rubella IgM (Kemiiuminesans) Estradiol
Kan ÜreAzodu Anti ds DNA Anti CMV IgG (MEIAbenzeri) Progesteron
ÜrikAsit ENATarama Anti CMV IgM (MEIAbenzen) Prolaktin
Kreatinin ANTİ Scl 70 Herpes SimpleksTıp 1 IgG TotalTestosteron
Sodyum (NA) (Serum ve vucut sıvıları) Anti-SSA(lmmunoblotting) Herpes SimpleksTip 1 IgM SerbestTestosteron
Potasyum Anti-SSB (lmmunoblotting) Herpes SimpleksTip II IgG İkiliTarama ( Down Sendrom 1)
Klor (Cl) Anti-Sm (lmmunoblotting) Herpes SimpleksTip II IgM ÜçlüTest (E3-HCG-AFP)
Kalsiyum (CA) Anti-Sm/RNP(lmmunoblotting) CMV DNAPCR  (Kantitafh) 17-Hidroksiprogesteron
İyonize Kalsiyum Anti-Jo1 (lmmunoblotting)   DHEA
Fosfor Anti MitrokondrialAntikor (AMA) MİKROBİYOLOJİ Kortizol
Magnezyum AntiLiver-KidneyMikrozomalAntikor(AntiLKM-1) Bakteri Kültürü (Boğaz) Serbest Kortizol (İdrar)
Bakır Perinükleer-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(p-ANCA) KatalazAktivitesi DHEA-S04
Protein (Serum ve vucut sıvıları) Sitoplazmik-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(c-ANCA) Bakteri Kültürü 1 idrar) STH
Albümin Anti Smooth MuscleAntikor (ASMA) Bakten Kültürü (Vara) ACTH
AlanınAminotransferaz (ALT) Anti ParietalAntikor Bakteri Kültürü (Püy) İnsülin (açlık)
AspartatTransaminaz (AST) Anti EndomysialAntikor (EMA) Bakten Kültürü (Vajen) İnsülin (tokluk)
Alkalen Fosfataz Anti DokuTransglutaminazAntikor (anti tTG) Mantar aranması ve kültürü Renin
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Anti - SLA/LP Mantar Kültürü Aldosteron
Gama GlutamilTranspeptidaz (GGT)   Bakteri Kültürü (Burun) Homosistein
Laktik Dehitrogenaz (LDH)   Gonokok Kültünü TİROİD
Kreatin Kinaz (CK) HEMATOLOJİ Gardnerella Vaginalis Kültürü TSH
Kütle CK-MB Hemogram Boyalı Mikroskopik inceleme SerbestT3
Bilirubin,Total PeriferikYayma(Formül Lokosit)(Manuel) Boyasız Direkt Mikroskopik ine. SerbestT4
Bilirubin, Direkt Sedimentasyon GrupAStreptokokTayini TotalT3 (Tt3)
Bilirubin, İndirekt Retikülosit Sayımı Otomatik Antibiyotik DuyarlılıkTesti TotalT4 (Tt4)
Kolesterol Kanama Zamanı VDRL-RPL Anti Troglobulin Antikor
Trigliserit Pıhtılaşma Zamanı KatalazAktivitesi AntiTPO
HDLKolesterol Protrombin Kompleksi   TSH Reseptör Bloke EdiciAntikor
LDLKolesterol APTT SEROLOJİ-ROMATOLOJİ Anti MikrozomalAntikor
VDLD-Kolesterol Fibrinojen ASO (Nefelometrik) Kalsitonin
Lipoprotein ABO+RHTayini(Forward gruplama) Mikro CRP Parathormon (PTH)
Amilaz Direkt Coombs (Kompleman) CRP(Nefelometrik) Troglobulin
Lipaz İndirekt CoombsTesti RF (Nefelometrik) PATOLOJİ
İlaç düzeyi (Nefelometrik) Hemoglobin Elektroforezi BrusellaTüpAglütmasyonu Pap smear
Seruloplazmin Protein C SalmonellaTüpAgl(Grubel-Widal) SmearAlınması
İDRAR Protein S   Imprint
İdrarTetkiki (Strip ile) AntiTrombin 3 antijeni Helicobacter pylori IgA(ELISA) Balgam, direkt yayma,
İdrar direkt yayma VİTAMİN Helicobacter pylori IgG (ELISA) BOS, direkt yayma,
İdrar mikroskopisi Vitamin B12   Bronş aspirasyonu,direkt yayma
GebelikTesti (İdrarda) Folat TÜMÖR MARKER Meme başı yayması
Protein Kantitatif (İdrarda)ESBACH Ferritin Alfa-Feto Protein (AFP) Periton sıvısı; direkt yayma
Mikroalbumin (Spot İdrarda) Demir (Serum) KarsincembriyonikAntijen (CEA) Vücut Sıvılar
Mikroalbumin (24 saatlik idrarda) Demir Bağlama Kapasitesi Prostat SpesifikAntijen (PSA) Yaymalar
Deoksipiridiolin (DPD) 25-Hidroksi Vitamin D ProstatkAsit Fosfataz (PAP)  
Kreatinin KlirensTesti Çinko(Serum ve Vucut Sıvıları) PSA(Serbest)  
24 saatlik idrarda Bakır HEPATİT/HV CA-15-3  
GAİTA Anti HIV (Kemiluminesans) CA-19-9  
Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme HbsAg (Kemiluminesans) CA-125  
GaitadaAmip, GiardiaAranması Anti Hbs (MEIABenzeri) CA-72-4  
Direkt Parazit incelenmesi (Manuel) Anti Hbc lgG((MEIABenzeri)    
Gaitada Gizli KanAranması (Manuel) Anti Hbc lgM((MEIABenzeri)    
Gaitada Kültürü HbeAg (Kemiluminesans)    
H.PyloriAntijen (HpSA) Anti Hbe (MEIABenzeri)    
Lütfen Formu Katlamayınız. Anti HAV IgG (MEIABenzeri)    
  Anti HAV IgM (MEIABenzeri)    
  Anti HCV (MEIABenzeri)    
  Anti HDV    
  HBV DNA(Kantitatif)    
  HCV RNA(Kantitatif)    
 

Randevu

Randevu İçin Arayınız

Whatsapp Aracılığı İle Destek Alabilirsiniz

Çetin Emeç Bulvarı 1332. Cadde No:15 Çankaya/ANKARA
+90 312 473 88 55
whatsapp+90 555 826 46 74